Juridische aspecten

De meeste telecommunicatiewetten en -regelgeving over de hele wereld schrijven voor dat sites die niet strikt privé of persoonlijk zijn, een wettelijke pagina met juridische informatie moeten hebben. Ook onze site valt daaronder. 

Wij werken op onze site volgens de AVG wet en verwerken geen persoonlijke gegevens. Gegevens die vergaard worden middels de contactformulieren op onze site, kunnen op verzoek verwijderd worden.