Onze motivatie 

Ervoor kiezen om in de jeugdzorg te werken is een keuze die ook veel te maken heeft met onze verantwoordelijkheid als burger ten opzichte van de gemeenschap. Een welvarende samenleving bestaat uit gelukkige, sociale mensen die samenwerken voor het algemeen welzijn, met respect voor de prioriteiten van individuen en van de samenleving als geheel. Dit zijn de beginselen die ons leiden en die we kiezen om onze kinderen te onderwijzen. We kiezen ervoor om onze kinderen discipline, dankbaarheid, onderwijs, zelfrespect, het voorrecht van het gemeenschapsleven, de nederigheid om altijd iets te kunnen leren, het verlangen om te verbeteren bij te brengen.

jeugdempowerment

Onze waarden

Onze waarden komen grotendeels overeen met die van goede gezondheidszorg:

  • Vrijheid 
  • Rechtvaardigheid 
  • Puurheid 
  • Loyaliteit 
  • Hiërarchie 
  • Empathie 
  • Continuïteit 
  • Kwaliteit 
  • Nut
Gezonde waarden