Informatie over gegevensbescherming

Belangrijke mededeling over gegevensverwerking met betrekking tot Google Analytics ™

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de gegevensbeheerder op deze website is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, wordt de verwerking van Google Analytics-gegevens uitgevoerd via Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd. Als je Google Analytics gebruikt, wordt de gegevensverwerking technisch verzorgd door Jimdo. Raadpleeg daarom de gegevensbeschermingsverklaring van Jimdo. Met betrekking tot Google Analytics zijn Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Duitsland [email protected]) en de exploitant van deze website beide verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op het gebruikte apparaat worden opgeslagen om een ​​analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk te maken. De door cookies verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie zorgt ervoor dat het IP-adres, dat in verkorte vorm wordt verwerkt, wordt geanonimiseerd, waardoor elke directe persoonlijke referentie wordt uitgesloten. Door de extensie wordt het IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die aangesloten zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het online IP-adres dat door de browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere Google-gegevens.


Namens Jimdo en de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om Jimdo en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en de Internet (artikel 6 lid 1 letter f AVG). Het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking bestaat uit de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de site en de aanpassing van de inhoud, mogelijk gemaakt door de statistische functies die Jimdo ter beschikking stelt. De belangen van gebruikers worden voldoende geborgd door de pseudonimisering.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan Google Analytics-cookies, bijv. Gebruikers-ID's of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch één keer per maand plaats.

De gebruiker kan het verzamelen van cookies voorkomen door de betreffende instellingen in zijn browser te wijzigen. Het kan ook voorkomen dat het IP-adres en de gegevens die door de cookies worden gegenereerd, op elk moment worden verzameld en opgeslagen, met geldigheid voor de toekomst. De juiste browserplug-in kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de pagina kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door hier te klikken. Een "opt-out" -cookie voorkomt het verzamelen van gegevens over bezoekers die deze site zullen gebruiken.

Zie Google Analytics-voorwaarden of Google Analytics-overzicht voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google.

Op grond van de geldende wetgeving en de RGPD heeft de gebruiker bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van deze indicaties over de verwerking van Google Analytics-gegevens. In het bijzonder heeft de betrokkene het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op gegevensoverdraagbaarheid of het recht om gegevens te verwijderen. Met betrekking tot bepaalde gegevensverwerking heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken. Om de rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van Google Analytics-gegevens op deze site te beschermen, kan de betrokkene (de gebruiker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of de  

Rustig sitebeheerder.