missie als een gezinshuis

Onze Missie en Visie

De missie van Quatrebras Gezinsgericht Wonen is 

Jongeren met een belaste achtergrond de kans bieden om naar een evenwichtig bestaan in de samenleving te groeien, waarbij ze de kans krijgen om zichzelf positief te ontwikkelen in de meest passende omgeving.


Het is onze missie om onze jongeren de middelen te geven om het leven dat hen te wachten staat met succes het hoofd te bieden. Vandaag zijn het nog jongeren, morgen zijn ze volwassenen en burgers. Het is belangrijk dat jeugdigen zichzelf en hun kwaliteiten ontdekken, maar bovenal is het essentieel dat ze weten hoe ze het beste uit het leven kunnen halen. Als organisatie kiezen we ervoor om kinderen realistische verwachtingen te geven. Het is goed dat ze voorbereid zijn op de moeilijkheden van de echte wereld en dat ze weten dat hun welzijn van henzelf afhangt. Wij willen deze bewustwording stimuleren.

Een sterke basis zal de jeugdige een stabiel leven geven!

Onze Visie

De visie van Quatrebras Gezinsgericht Wonen is

Wij zijn een energieke en betrouwbare zorgaanbieder die 24 uur zorg op maat levert, voor jongeren van 12 tot 25 jaar met een belaste achtergrond en bijbehorende problematiek.


Wij acteren snel en effectief om doelgericht problematiek op te kunnen lossen, waarbij het gehele systeem wordt betrokken. Een stabiele veilige basis en stimuleren zorgt er voor dat de jeugdige door kan groeien tot een evenwichtige volwassene met voldoende bagage om de toekomst tegemoet te treden.
 
Om onze toekomstbestendigheid te vergroten werken we samen met meerdere partijen, o.a. universiteiten, andere zorgaanbieders, adviesbureaus, om ervaringen te delen en kennis up to date te houden. Daarnaast willen we aan blijven sluiten bij de behoefte in de markt, o.a. door het uit breiden van onze externe gezinshuizen.