Ons Team

Ontmoet ons Team!

Rinse Kootstra

Doel is binnen onze gezinshuizen de juiste omgeving te creëren en zo ons motto te realiseren. Expertise binnen het gezinshuis aanwenden, rust en ruimte maken zodat kinderen in balans aan de rest van hun leven kunnen beginnen. 


Theo Kootstra

Praktisch, efficiënt, doelgericht, creatief, loyaal. Termen die soms botsen met de jeugdzorg, maar juist daar ligt mijn kracht. Met mijn achtergrond benader ik problemen vanuit een andere hoek waardoor we samen sterker worden.

Martha Kootstra

Binnen de dynamische werkomgeving van onze organisatie is het mijn taak om beleid en wet- en regelgeving te vertalen naar de werkvloer. Dit verschaft duidelijkheid en borgt dat we kwalitatief goede zorg leveren. Persoonlijk contact en korte lijnen vind ik belangrijk in mijn werk. Mijn streven is dan ook om dit bij het implementeren van beleid dit te allen tijde voorop te laten staan.

Alie Jansen

Mijn naam is Alie Jansen, ik ben als orthopedagoog betrokken bij Quatrebras Gezinsgericht Wonen. Omdat het werken met kinderen en jongeren mij altijd al aantrok ben ik jaren geleden gestart met de opleiding Pedagogiek. Tijdens de opleiding begeleidde ik kinderen met leer- en gedragsproblemen. Hierdoor werd mijn interesse in gedrag en ontwikkeling nog meer gewekt en vervolgde ik mijn studie tot Orthopedagoog. 

Ik draag binnen QGW graag bij aan een veilige opvoedingssituatie voor de jeugdigen, wat door de kleinschaligheid en de betrokken begeleiding goed mogelijk is. Ik werk oordeelvrij en gebruik een oplossingsgerichte visie. Mijn creativiteit en laagdrempeligheid zijn hierbij helpend. Ik ben SKJ en NVO geregistreerd en leer nog iedere dag.

Joanna Gajadien

Ik gun het elk kind om zichzelf te mogen zijn, in een veilige omgeving die de kans biedt om verder te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat een kind gezien en gehoord wordt en de positieve aandacht krijgt die het nodig heeft. Ik ben gestructureerd en hecht veel waarde aan de 3r's, dit zorgt voor een fijne sfeer in huis.

René de Jong

In mijn werk zoek ik juist de goede kwaliteiten van de persoon, waarin hij of zij kan excelleren en om zich zelf verder te ontplooien tot de persoon die hij of zij wil worden, want niets is onmogelijk!
 Jongeren laten groeien ontdekken wie ze zijn als puber, met al hun puberstreken en fouten binnen de normen en waarden, want zonder fouten maken is er geen groei en is de volwassen wereld na hun 18e heel erg confronterend en angstig. 
 Want als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.
 Maar als je kijkt naar de gebreken , zie je wat er mist. 


 Sieuwke Knol

Begonnen in de kinderopvang mijn plek proberen te vinden binnen het groepswerken, ambulante hulpverlening en de dak en thuislozenopvang tot de conclusie gekomen dat er maar één doelgroep is waar ik het liefste mee en voor werk; De jeugdigen! Samenwerken aan doelen, kijken naar waar de krachten liggen en een jeugdige zien opgroeien in een veilige, rustige omgeving daar ligt mijn passie. Ik vind structuur, veiligheid en vertrouwen belangrijk binnen het werk met jeugdigen. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat een ieder zichzelf kan en mag zijn. Dit wil ik dan ook graag meegeven aan de jongeren van QGW. 


Quatrebras Gezinshuis Logo

Anniek Kootstra

Mijn naam is Anniek Kootstra, pedagogisch medewerker binnen Quatrebras Gezinsgericht Wonen. 

Ik vind het belangrijk dat jeugdigen opgroeien in een omgeving waar hun kwaliteiten benadrukt worden en ze hun eigen kracht ontdekken.  

Maar ook een plek waar er oog is voor de ander en een luisterend oor geboden kan worden, zodat ze zich open durven te stellen. Hierin vind ik positieve benadering en een open houding belangrijk. 

Quatrebras Gezinshuis Logo

Mieke van den Oosterkamp

 

Quatrebras Gezinshuis Logo

Jelmar Schotanus

 

Noraly Feenstra


Maaike de Vries - Steeman

 

Klaske van Keimpema


Kom jij ons team versterken?

Ben jij gemotiveerd om in een professionele omgeving met jeugdigen te werken? Klik dan hier voor onze vacatures

Gezinshuisouder worden in eigen huis?

Zit je al een tijd na te denken om zelf een gezinshuis te beginnen? Heb je er zelf alle ruimte voor en wil je graag handvaten toegereikt krijgen? Wij willen dit graag samen met jou doen! Als kleinschalige organisatie kunnen we snel schakelen en zijn we to-the-point. We ontzorgen jou van alle administratieve rompslomp en geven jou de tools om écht met de kinderen iets moois op te bouwen. Klik hier voor alle informatie!


Gezinshuisouder worden in één van onze huizen?

Zit je al een tijd na te denken over zelf een gezinshuis te beginnen, maar heb je er zelf de ruimte niet voor? Ook dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden. Wij kunnen jou de rust en ruimte bieden, terwijl jij de focus kunt leggen op de jeugdigen. We ontzorgen jou van alle administratieve rompslomp en geven jou de tools om écht met de kinderen iets moois op te bouwen. Klik hier voor alle informatie!