Ons Team

Ontmoet ons Team!

Rinse Kootstra

Doel is binnen onze gezinshuizen de juiste omgeving te creëren en zo ons motto te realiseren. Expertise binnen het gezinshuis aanwenden, rust en ruimte maken zodat kinderen in balans aan de rest van hun leven kunnen beginnen. 


Theo Kootstra

Praktisch, efficiënt, doelgericht, creatief, loyaal. Termen die soms botsen met de jeugdzorg, maar juist daar ligt mijn kracht. Met mijn achtergrond benader ik problemen vanuit een andere hoek waardoor we samen sterker worden.

Martha Kootstra

Binnen de dynamische werkomgeving van onze organisatie is het mijn taak om beleid en wet- en regelgeving te vertalen naar de werkvloer. Dit verschaft duidelijkheid en borgt dat we kwalitatief goede zorg leveren. Persoonlijk contact en korte lijnen vind ik belangrijk in mijn werk. Mijn streven is dan ook om dit bij het implementeren van beleid dit te allen tijde voorop te laten staan.

Alie Jansen

Mijn naam is Alie Jansen, ik ben als orthopedagoog betrokken bij Quatrebras Gezinsgericht Wonen. Omdat het werken met kinderen en jongeren mij altijd al aantrok ben ik jaren geleden gestart met de opleiding Pedagogiek. Tijdens de opleiding begeleidde ik kinderen met leer- en gedragsproblemen. Hierdoor werd mijn interesse in gedrag en ontwikkeling nog meer gewekt en vervolgde ik mijn studie tot Orthopedagoog. 

Ik draag binnen QGW graag bij aan een veilige opvoedingssituatie voor de jeugdigen, wat door de kleinschaligheid en de betrokken begeleiding goed mogelijk is. Ik werk oordeelvrij en gebruik een oplossingsgerichte visie. Mijn creativiteit en laagdrempeligheid zijn hierbij helpend. Ik ben SKJ en NVO geregistreerd en leer nog iedere dag.

Joanna Gajadien

Ik gun het elk kind om zichzelf te mogen zijn, in een veilige omgeving die de kans biedt om verder te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat een kind gezien en gehoord wordt en de positieve aandacht krijgt die het nodig heeft. Ik ben gestructureerd en hecht veel waarde aan de 3r's, dit zorgt voor een fijne sfeer in huis.

 Sieuwke Knol

Begonnen in de kinderopvang mijn plek proberen te vinden binnen het groepswerken, ambulante hulpverlening en de dak en thuislozenopvang tot de conclusie gekomen dat er maar één doelgroep is waar ik het liefste mee en voor werk; De jeugdigen! Samenwerken aan doelen, kijken naar waar de krachten liggen en een jeugdige zien opgroeien in een veilige, rustige omgeving daar ligt mijn passie. Ik vind structuur, veiligheid en vertrouwen belangrijk binnen het werk met jeugdigen. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat een ieder zichzelf kan en mag zijn. Dit wil ik dan ook graag meegeven aan de jongeren van QGW. 


Quatrebras Gezinshuis Logo

Anniek Kootstra

Mijn naam is Anniek Kootstra, pedagogisch medewerker binnen Quatrebras Gezinsgericht Wonen. 

Ik vind het belangrijk dat jeugdigen opgroeien in een omgeving waar hun kwaliteiten benadrukt worden en ze hun eigen kracht ontdekken.  

Maar ook een plek waar er oog is voor de ander en een luisterend oor geboden kan worden, zodat ze zich open durven te stellen. Hierin vind ik positieve benadering en een open houding belangrijk. 

Quatrebras Gezinshuis Logo

Miriam Veldema

Ik vind het belangrijk dat ieder kind een gelijke kans krijgt om zich op een veilige plek te kunnen ontwikkelen. Rust, structuur en veiligheid bieden vind ik het belangrijkste. Op deze manier hoop ik samen met de kinderen er alles uit te kunnen halen wat erin zit. 

Quatrebras Gezinshuis Logo

Jelmar Schotanus

 

Quatrebras Gezinshuis Logo

Maaike de Vries - Steeman

 

Mirja Hoogstra


Kevin Tran

 Sinds november 2023 ben ik werkzaam binnen QGW als stagiaire, dit betekend dat ik 1x per week samen met een pedagogisch medewerker op de groep KVL sta. Hier help ik de jongeren met hun vragen en ondersteun ik in de dagelijkse gang van zaken. Ik wil de jeugdigen meegeven dat ze belangrijk zijn. Ik wil dat ze zich gehoord voelen en zich veilig voelen bij ons. Er zijn jongeren met allerlei verschillende levens en ervaringen die hen vormt, ik wil dat wij een positieve opstap kunnen zijn om later vol goede moed de wereld in te kunnen gaan. Wij kunnen jongeren structuur, duidelijkheid en voornamelijk positiviteit bieden. Deze aspecten zijn essentieel voor een goede ontwikkeling.

Judith Deijs


Klaske van Keimpema


Kom jij ons team versterken?

Ben jij gemotiveerd om in een professionele omgeving met jeugdigen te werken? Klik dan hier voor onze vacatures

Gezinshuisouder worden in eigen huis?

Zit je al een tijd na te denken om zelf een gezinshuis te beginnen? Heb je er zelf alle ruimte voor en wil je graag handvaten toegereikt krijgen? Wij willen dit graag samen met jou doen! Als kleinschalige organisatie kunnen we snel schakelen en zijn we to-the-point. We ontzorgen jou van alle administratieve rompslomp en geven jou de tools om écht met de kinderen iets moois op te bouwen. Klik hier voor alle informatie!


Gezinshuisouder worden in één van onze huizen?

Zit je al een tijd na te denken over zelf een gezinshuis te beginnen, maar heb je er zelf de ruimte niet voor? Ook dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden. Wij kunnen jou de rust en ruimte bieden, terwijl jij de focus kunt leggen op de jeugdigen. We ontzorgen jou van alle administratieve rompslomp en geven jou de tools om écht met de kinderen iets moois op te bouwen. Klik hier voor alle informatie!