Ons Team

Ontmoet ons Team!

Rinse Kootstra

Doel is binnen onze gezinshuizen de juiste omgeving te creëren en zo ons motto te realiseren. Expertise binnen het gezinshuis aanwenden, rust en ruimte maken zodat kinderen in balans aan de rest van hun leven kunnen beginnen. 


Theo Kootstra

Praktisch, efficiënt, doelgericht, creatief, loyaal. Termen die soms botsen met de jeugdzorg, maar juist daar ligt mijn kracht. Met mijn achtergrond benader ik problemen vanuit een andere hoek waardoor we samen sterker worden.

Martha Kootstra

Binnen de dynamische werkomgeving van onze organisatie is het mijn taak om beleid en wet- en regelgeving te vertalen naar de werkvloer. Dit verschaft duidelijkheid en borgt dat we kwalitatief goede zorg leveren. Persoonlijk contact en korte lijnen vind ik belangrijk in mijn werk. Mijn streven is dan ook om dit bij het implementeren van beleid dit te allen tijde voorop te laten staan.

Froukje Groen

Ik ben er sterk van overtuigd dat kinderen rust en structuur nodig hebben om op een evenwichtige manier op te groeien. Mijn rol is om te proberen het voor elkaar te krijgen.

Sandra van der Stege

Als zelfstandig werkend orthopedagoog-generalist ben ik verbonden aan Quatrebras Gezinsgericht Wonen. Ik werk vanuit een oplossingsgerichte visie en gebruik daarbij verschillende methodieken (vooral systeemtherapie en hechtingsbevorderende therapie). Ik wil graag het kind en de betrokkenen eromheen goed leren kennen en samen zoeken naar perspectief.  Samenwerken, humor, creativiteit, van elkaar leren en mijn eigen deskundigheid zijn daarbij mijn middelen. 

Alie Jansen

Mijn naam is Alie Jansen, ik ben als orthopedagoog betrokken bij Quatrebras Gezinsgericht Wonen. Omdat het werken met kinderen en jongeren mij altijd al aantrok ben ik jaren geleden gestart met de opleiding Pedagogiek. Tijdens de opleiding begeleidde ik kinderen met leer- en gedragsproblemen. Hierdoor werd mijn interesse in gedrag en ontwikkeling nog meer gewekt en vervolgde ik mijn studie tot Orthopedagoog. 

Ik draag binnen QGW graag bij aan een veilige opvoedingssituatie voor de jeugdigen, wat door de kleinschaligheid en de betrokken begeleiding goed mogelijk is. Ik werk oordeelvrij en gebruik een oplossingsgerichte visie. Mijn creativiteit en laagdrempeligheid zijn hierbij helpend. Ik ben SKJ en NVO geregistreerd en leer nog iedere dag.

Foka Kooi

 Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend om veilig en vertrouwd op te groeien. Voor mij is het belangrijk dat kinderen zich in een stimulerende en liefdevolle omgeving kunnen ontplooien tot zelfstandige. Binnen ons team proberen wij een zo gewoon mogelijke situatie te creëren waarbinnen het perspectief duidelijk is en het kind zich op zodanige wijze heeft ontwikkeld dat thuis wonen weer kan. Daar doe ik mijn best voor! 

Joanna Gajadien

Ik gun het elk kind om zichzelf te mogen zijn, in een veilige omgeving die de kans biedt om verder te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat een kind gezien en gehoord wordt en de positieve aandacht krijgt die het nodig heeft. Ik ben gestructureerd en hecht veel waarde aan de 3r's, dit zorgt voor een fijne sfeer in huis.

Berber Wiersma

Mijn naam is Berber, pedagogisch medewerker binnen Quatrebras Gezinsgericht Wonen. 

Ik vind het belangrijk dat jeugdigen in een rustige, gestructureerde en veilige omgeving opgroeien. Een omgeving waar ze gezien worden en ruimte hebben om talenten te ontdekken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat jeugdigen goed voorbereid worden op de zelfstandige toekomst. Hier zet ik mij graag voor in binnen het team van Quatrebras Gezinsgericht Wonen. 

Sieuwke Knol

Begonnen in de kinderopvang mijn plek proberen te vinden binnen het groepswerken, ambulante hulpverlening en de dak en thuislozenopvang tot de conclusie gekomen dat er maar één doelgroep is waar ik het liefste mee en voor werk; De jeugdigen! Samenwerken aan doelen, kijken naar waar de krachten liggen en een jeugdige zien opgroeien in een veilige, rustige omgeving daar ligt mijn passie. Ik vind structuur, veiligheid en vertrouwen belangrijk binnen het werk met jeugdigen. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat een ieder zichzelf kan en mag zijn. Dit wil ik dan ook graag meegeven aan de jongeren van QGW. 

René de Jong

In mijn werk zoek ik juist de goede kwaliteiten van de persoon, waarin hij of zij kan excelleren en om zich zelf verder te ontplooien tot de persoon die hij of zij wil worden, want niets is onmogelijk!
 Jongeren laten groeien ontdekken wie ze zijn als puber, met al hun puberstreken en fouten binnen de normen en waarden, want zonder fouten maken is er geen groei en is de volwassen wereld na hun 18e heel erg confronterend en angstig. 
 Want als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.
 Maar als je kijkt naar de gebreken , zie je wat er mist. 

Ruben de Haan

Mijn naam is Ruben de Haan, ik ben pedagogisch medewerker binnen Quatrebras Gezinsgericht Wonen. 2021 wordt mijn elfde jaar als begeleider in de zorg. Na gewerkt te hebben met verschillende doelgroepen, vind ik het erg leuk om deel uit te maken van het team  QGW. Samen zorgen we er voor dat we een veilige en stabiele opvoedingssituatie creëren voor de jeugdigen.
Mijn motto is: Word de beste versie van jezelf. Dit geldt ook voor de jeugdigen. Ik gun hen om de beste versie van henzelf te worden en zal mij hier, samen met het team, voor inzetten. Misschien tot ziens, bij Quatrebras Gezinsgericht Wonen!

Ester Hempenius

 Mijn doel als pedagogisch medewerker bij Quatrebras Gezinsgericht Wonen is het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jongere door het creëren van een sterke pedagogische basis. Voor mij betekent dat vertrouwen, veiligheid, structuur, stimulatie en oprechte aandacht voor een ander. Laten we samen het verschil maken en een kansrijke toekomst tegemoet gaan! 

Kom jij ons team versterken?

Ben jij gemotiveerd om in een professionele omgeving met jeugdigen te werken? Klik dan hier voor onze vacatures

Gezinshuisouder worden in eigen huis?

Zit je al een tijd na te denken om zelf een gezinshuis te beginnen? Heb je er zelf alle ruimte voor en wil je graag handvaten toegereikt krijgen? Wij willen dit graag samen met jou doen! Als kleinschalige organisatie kunnen we snel schakelen en zijn we to-the-point. We ontzorgen jou van alle administratieve rompslomp en geven jou de tools om écht met de kinderen iets moois op te bouwen. Klik hier voor alle informatie!


Gezinshuisouder worden in één van onze huizen?

Zit je al een tijd na te denken over zelf een gezinshuis te beginnen, maar heb je er zelf de ruimte niet voor? Ook dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden. Wij kunnen jou de rust en ruimte bieden, terwijl jij de focus kunt leggen op de jeugdigen. We ontzorgen jou van alle administratieve rompslomp en geven jou de tools om écht met de kinderen iets moois op te bouwen. Klik hier voor alle informatie!